Arnold FS 2 Reisezugwagen UIC-Z1 2B grau Ep. IV-V
Arnold FS 2 Reisezugwagen UIC-Z1 2B grau Ep. IV-V

kein Zubehör hinterlegt