Netzkabel 3-polig 220V, CH-Stromkabel schwarz Kleeblattkupplung C5
Netzkabel 3-polig 220V, CH-Stromkabel schwarz Kleeblattkupplung C5

kein Zubehör hinterlegt