Supermicro SAS Kabel: SFF8087-4xSATA,
Supermicro SAS Kabel: SFF8087-4xSATA,

64/54/44/34cm

kein Zubehör hinterlegt